Formular for præsentation af resultater ved en spørgeskemaundersøgelse

Med denne formular kan du få vist resultater af en spørgeskemaundersøgelse på forskellige måder.

Dit identifikationsnavn #:
Dit password #:

Navn for spørgeskema (med eller uden endelse .htm) #:To tabeller præsenteres. Den anden tabel er den første tabel række-søjle-transponeret. En beskrivelse af den første tabel følger.

Den første søjle identificerer objekterne i den tilsvarende række. Hver af de følgende søjler angår data for en besvarer.

Den første række indeholder summen af simple (unavngivne) points. En tom række følger.

Hvis spørgeskemaet specificerer fordelte (navngivne) point indeholder de følgende rækker summen for hver af disse points.

De følgende rækker indeholder i hver række svaret for det tilsvarende spørgsmål, om noget. En tom række følger.

De følgende rækker indeholder de opnåede simple og fordelte points for hvert spørgsmål.

Klik på knappen med navnet på quizzen (om nogen), hvis du ønsker resultater vist på denne måde:Det originale spørgeskema vises med følgende ændringer:

1. Hver trykknap er erstattet med en krøllet parentes med antallet af besvarere, der har klikket på knappen.
2. Svarfeltet i hvert flerlinjes-fritekstspørgsmål indeholder alle svar på spørgsmålet. Hver svar er anbragt på sin egen linie med hvert linieskift i svaret erstattet af en lodret streg (|).
3. Enkeltlinjers-svarfelter vises tomme grundet antaget manglende plads til svarene fra alle besvarere i hvert sådant felt. (Vælg en anden præsentationsmåde).

Klik på knappen med navnet på spørgeskemaet (om nogen), hvis du ønsker resultater vist på denne måde:Det originale spørgeskema vises med følgende ændringer:

1. for hver trykknap er tilføjet en violet bjælke, hvis længde er proportional med forholdet a/b, hvor
a er antallet af besvarere, der har klikket på knappen og
b er det maksimale antal besvarere, der har klikket på nogen af knapperne.
2. Hvert svar til et spørgsmål, der skal besvares med en tekst er anbragt i sit eget svarfelt (sin egen ramme).
3. Enkeltlinjers-svarfelter vises tomme grundet antaget manglende plads til svarene fra alle besvarere i hvert sådant felt. (Vælg en anden præsentationsmåde).

Klik på knappen med navnet på spørgeskemaet (om nogen), hvis du ønsker resultater vist på denne måde:Denne præsentationsmåde gælder udelukkende trykknapper, ikke svarfelter. Er der ingen trykknap-spørgsmål vises en tom side.

Måden er særlig praktisk for efterbehandling, for eksempel ved hjælp af et regnearksprogram. Der udskrives en tabel, der for hver knap i spørgeskemaet viser hvor mange besvarere, der har klikket på knappen, for eksempel for et skema med 3 spørgsmål med henholdsvis 3, 0 og 4 knapper:

 4,   ,  2, 
 0,   ,  1, 
 1,   ,  1, 
  ,   ,  1,

Den n'te kolonne gælder det n'te spørgsmål. Den første linie gælder knapper, der i spørgeskemaet har bogstavet a eller %-nummeret 1, den anden linie knapper, der i spørgeskemaet har bogstavet b eller %-nummeret 2 og så videre.

Felter, der ikke svarer til knapper, er tomme (har det n'te spørgsmål m knapper, og har noget spørgsmål mere end m knapper, er de sidste felter i n'te kolonne tomme). Et komma afslutter hvert felt.

Klik på knappen med navnet på spørgeskemaet (om nogen), hvis du ønsker resultater vist på denne måde:Denne præsentationsmåde er særlig praktisk for efterbehandling, for eksempel ved hjælp af et regnearksprogram:

På første linie skrives adskilte af et semikolon (;) et blankt felt, efterfulgt af pointnavnene, efterfulgt to gange af en liste af spørgsmålsnummer/navne. Derefter skrives for hver deltager (i tilfældig rækkefølge) på een linie, adskilte af semikolon:

Klik på knappen med navnet på spørgeskemaet (om nogen), hvis du ønsker resultater vist på denne måde:


I denne præsentationsmåde vises for hver deltager (i tilfældig rækkefølge) på et antal linier: Endelig angives antal manglende besvarelser. For detaljer, se præsentationen.

Klik på knappen med navnet på spørgeskemaet (om nogen), hvis du ønsker resultater vist på denne måde: