Javascript must be enabled to utilize HTML-editor


Formular for pakning og udpakning af en eller flere quizzer og/eller spørgeskemaer

Med denne formular kan du danne en såkaldt quizpakke med henblik på overførsel mellem quizforfattere og fra server til server. En quizpakke indeholder definitionen for en eller flere quizzer og/eller spørgeskemaer (i det følgende blot kaldt quizzer) tillige med alle tilknyttede filer.

Denne formular skal også benyttes, når du ønsker at udpakke en quizpakke beliggende på en anden server på internettet eller beliggende på din egen computer. Læs mere her.

Når en pakke dannes præsenteres den på din skærm i ren tekst, som du kan gemme som en fil på din maskine. En quizpakke er dannet i et specielt format, hvoraf størstedelen er uforståelig for mennesker. Når den til trods herfor præsenteres på din skærm, er det fordi det er en enkel måde at få den overført til din egen maskine. Brug fx din browsers øvre bjælkemenu, klik på File-knappen (eller lignende), derefter på Save as ... og angiv et filnavn et passende sted på din maskine (eller hvor den iøvrigt kan genhentes). Filen bør have endelsen .txt.

Du kan kun læse og forstå de første linier i filen, der blandt andet rummer en datotid-angivelse og navnene på de quizzer (med tilknyttede filer), som pakken rummer, samt en eventuel beskrivelse af inholdet af pakken.

Du kan ændre i din fil med quizpakken, dog kun i linierne før linien, der starter med ordet begin. Fx kan du tilføje dine egne kommentarer vedrørende pakken. Men den mindste ændring fra og med denne linie kan medføre, at filen ikke kan udpakkes (eksisterer quizzerne i pakken ikke på anden form, må du anse dem for tabt).

Bemærk at en quizpakke i sagens natur indeholder de korrekte svar for quizzen eller quizzerne i pakken, og selv om den ser uforståelig ud, kan den afkodes af tilstrækkeligt kyndige. Af denne grund gemmes quizpakken efter at den er præsenteret på din skærm ikke som fil på den quizserver, hvor den er dannet, og ej heller på en server hvortil den overføres med mindre du har angivet andet, se nedenfor. (Men bemærk at den måske kan blive lagret i din browsers "cache").

Ved pakning skal du i det lange felt skrive hovednavne for de quizzer, du ønsker overført (eller, hvis en liste af aktuelle quiznavne præsenteres klikke på disse - eventuelt med samtidig brug af CTRL-knappen) og derefter klikke på knappen: Dan quizpakke. Lidt efter får du quizpakken præsenteret på din skærm. Fortsæt som beskrevet ovenfor.

Hvis du skriver et navn i feltet med forteksten "Samtidigt med pakkens dannelse:" bliver pakken gjort tilgængelig for alle med adgang til din quizserver på samme måde som dine dialogquizzer er det. Navnet kan indeholde latinske bogstaver, cifre, understreg og bindestreg startende med bogstav. Hvis du fx skriver xxx i feltet bliver pakken tilgængelig i Location-feltet i en browser som http://DOMAIN/AUTHOR/xxx_pck.txt, hvor DOMAIN er din servers domænenavn (fx www.quizcenter.com) og AUTHOR er dit identifikationsnavn. Bemærk at _pck.txt føjes til det navn du angiver. En offentlig pakke skal kopieres ind i en maskine, før den kan udpakkes af en (anden) forfatter på en (anden) server.

En HTML-side kan dannes med links til dine offentlige pakker. Enhver forfatter med adgang til siden kan så hente disse pakke til sin egen maskine for efterfølgende overførsel og udpakning på egen QuizComposer-server.

Før udpakning af en quizpakke bør du undersøge om du har quizzer eller spørgeskemaer, der vil blive ændret af quizzer eller spørgeskemaer med de samme navne i pakken.

Brug inout felter og knapper i bunden af denne formular til enten at udpakke en quizpakke på internettet eller overføre og udpakke en quizpakke på din computer.

For en quizpakke på internettet skal du angive dens såkaldte URL (Universal Ressource Location) på internettet og dernæst klikke på den tilhørende knap.

For en quizpakke på din computer skal du angive det fulde navn navn (med sti) af den fil, der indeholder quizpakken. Brug Browse...-knappen, hvis din browser viser en sådan, til at gøre det. Så er du sikker på at få navnet rigtigt i feltet. Derefter klikker du på knappen "Overfør og udpak ovennævnte quizpakke".

Lidt efter præsenteres på din skærm en logfil, hvoraf det fremgår om udpakning og generering af quizzer er sket uden fejl. Hvis du fx får en meddelelse om en ukendt (manglende) fil, kan det betyde, at en quiz i pakken refererer til en billedfil, som ikke findes i din quizsamling (den var der ikke før udpakningen og den var ikke i pakken). Er der ingen anden meddelelse efter et anført quiznavn (efterfulgt af kolon) end "Location...", er udpakningen (sandsynligvis) gennemført uden problemer.

Er quizzen ny optræder den først i oversigten over dine quizzer og spørgeskemaer efter en "Reload" af denne.

Klik på visse knapper udløser præsentation af oversigten over dine quizzer med mere.

Dit identifikationsnavn #
Dit password #


Overførsel til server af quizpakke fra internettet og udpakning
Quizpakkens sted (Universal Ressource location) på internettet:Overførsel til server af quizpakke fra din maskine og udpakning
Fuld navn på din maskine for fil med quizpakke:Dannelse af quizpakke på din maskine:
Navne på quizzer (og evt. spørgeskemaer) der skal indgå i quizpakke:
Eventuel beskrivende tekst der ønskes medtaget i pakkens start :

Samtidigt:
dan offentlig pakke med navnet:

Listning:


Sletning:
Navn(e) på offentlig(e) pakke(r) der ønskes slettet:

Dan offentlig liste over dine quiz- og spørgeskemapakker:
Et klik på den efterfølgende knap vil bevirke dannelsen af en HTML-side (blandt dine øvrige HTML-sider) med links til dine offentlige pakker. Herved får du en bekvem måde at gøre dine offentlige quizzer og spørgeskemaer tilgængelige for andre forfattere. Et klik på et link præsenterer en pakke så den direkte kan lagres på egen computer.
HTML-siden får navnet quizcomposerpacks.htm. Som tekst for hvert link vælges den første af de beskrivende linier du har valgt at medtage i starten af den tilhørende pakke. Linket efterfølges af de øvrige beskrivende linier, om nogen. Har pakken ingen beskrivende tekst benyttes pakkens navn som link-tekst.
Frembringelse af pakkepakke:

Navne på pakker at inkludere i pakkepakke:

Eventuel bneskrivende tekst i start af pakkepakke:

Samtidigt:
dan offentlig pakkepakke med navn:


Overførsel til server og udpakning af pakkepakke fra din maskine
Fuld navn på fil med pakkepakke på din maskine: