Reservation af et korttids-gæstekursus

Klikker du på knappen nedenfor, får du tildelt et gæstekursus (en konto) for dannelse og benyttelse af quizzer, spørgeskemaer og diskussioner, hvis en konto er ledig.

Du modtager så et navn for kontoen samt et password.

Du vil kunne danne et begrænset antal quizzer, spørgeskemaer og konjektursysnteser med deltagere, som du selv registrerer med identifikationsnavn og adgangskode.

Din konto får en begrænset varighed, som dog udvides (repetitivt), hvis du danner en quiz, et spørgeskema eller en diskussion i perioden. Skulle du herefter ønske rådighed over en længerevarende konto med selvvalgt navn og adgang til alle muligheder, kontakt venligst systemudviklere.