Formular for overførsel af en billedfil, dokumentfil eller tekstfil til server

Med denne formular kan du overføre en billedfil, dokumentfil eller tekstfil til server. Figurfilen skal have et af formaterne GIF, PNG, JPG eller SWF (formatet fremgår normalt af endelsen på din lokale fil, her kan JPG-formatet også være angivet ved endelsen .jpg, .jpeg, .jpe eller andet). En dokumentfil er her en fil med såkaldt PDF-format. En PDF-fil har normalt endelsen .pdf. En tekstfil er her en uformateret ikke-binær fil. En sådan har normalt endelsen .txt.

Fordelen ved at overføre en fil til server er, at du er sikker på at besvareren kan få den præsenteret sammen med quizzen eller spørgeskemaet (refererer du til en fil, som ligger på en anden maskine, kan denne være utilgængelig fra serveren med din quiz eller dit spørgeskema, hvorved quizzen eller spørgeskemaet præsenteres med symboler for 'brudte billeder').

For en uformateret tekstfil gælder specielt, at du kan udtrække dele af teksten til felter i quizdefinitioner, jævnfør vejledningen.

Du skal angive det fulde navn (inklusive sti), som filen har på din maskine. Er der en Browse-knap, så brug denne så du er du sikker på at angive navnet korrekt i feltet. (Hvis der er en fejl i feltet, fx et overflødigt blanktegn, risikerer du at få en uforståelig fejlmeddelelse fra serveren).

Enhver af dine filer på serveren er knyttet til en quiz eller et spørgeskema. Du skal derfor angive den quiz eller det spørgeskema, som din fil skal tilknyttes. Filer, der overføres med denne formular og som altså er tilknyttet en quiz eller et spørgeskema, anbringes i en samling, identificeret ved quizzens eller spørgeskemaets hovednavn. Quizzen eller spørgeskemaet, hvortil en fil knyttes, behøver ikke at eksistere på det tidspunkt, hvor filen overføres. Faktisk er det ikke nødvendigt at quizzen selv bliver dannet, jævnfør guide.

Endelig skal du angive det navn, fx fig1.gif, som den overførte fil skal have på serveren. Navnet på en billedfil skal have en af endelserne .gif, .png, .jpg eller .pdf afhængig af filens format. For eksempel er .png endelsen for en billedfil i PNG-format. Navnet på en PDF-fil skal have endelsen .pdf. Navnet på en uformateret fil skal have endelsen .txt.

Når de nævnte felter er udfyldt, så klik på knappen: Overfør fil.

Du har mulighed for at slette en fil tilknyttet en quiz eller et spørgeskema. Angiv filens navn, fx f1.gif eller abc.pdf og quizzens eller spørgeskemaets navn, fx quiz1 eller quiz1.htm eller quiz1.xml, som i felterne ovenfor.

Bemærk også muligheden for at danne en kopi (med et nyt navn) af en samling af filer tilknyttet en quiz eller et spørgeskema. På denne måde kan du tilnytte en kopi af samlingen til en anden quiz eller et spørgeskema. Du skal opgive hovednavn (navn for quiz eller spørgeskema uden endelse) for henholdsvis den eksisterende og den nye samling.

Endelig kan du også slette en samling tilknyttede filer. Åbenbart kan du kombinere de to sidste muligheder og dermed få omdøbt en samling tilknyttede filer.

Dit identifikationsnavn #
Dit password #


Navn på tilhørende quiz eller spørgeskema #
Den overførte fils navn på server med endelse (fx f1.gif eller abc.pdf eller x.txt) #
Det fulde navn på din maskine for den fil, der skal overføres #

Den overførte fils navn på server med endelse (fx f1.gif eller abc.pdf eller x.txt) #
Det fulde navn på din maskine for den fil, der skal overføres #

Den overførte fils navn på server med endelse (fx f1.gif eller abc.pdf eller x.txt) #
Det fulde navn på din maskine for den fil, der skal overføres #

Den overførte fils navn på server med endelse (fx f1.gif eller abc.pdf eller x.txt) #
Det fulde navn på din maskine for den fil, der skal overføres #

Den overførte fils navn på server med endelse (fx f1.gif eller abc.pdf eller x.txt) #
Det fulde navn på din maskine for den fil, der skal overføres #

Den overførte fils navn på server med endelse (fx f1.gif eller abc.pdf eller x.txt) #
Det fulde navn på din maskine for den fil, der skal overføres #

Den overførte fils navn på server med endelse (fx f1.gif eller abc.pdf eller x.txt) #
Det fulde navn på din maskine for den fil, der skal overføres #

Den overførte fils navn på server med endelse (fx f1.gif eller abc.pdf eller x.txt) #
Det fulde navn på din maskine for den fil, der skal overføres #

Den overførte fils navn på server med endelse (fx f1.gif eller abc.pdf eller x.txt) #
Det fulde navn på din maskine for den fil, der skal overføres #

Den overførte fils navn på server med endelse (fx f1.gif eller abc.pdf eller x.txt) #
Det fulde navn på din maskine for den fil, der skal overføres #

med navn tilknyttet quiz eller spørgeskema med hovednavn


tilknyttet eksisterende quiz eller spørgeskema med hovednavn
til samling med hovednavn


tilknyttet quiz eller spørgeskema med hovednavn