Formular for oprettelse og administration af kurser

Med denne formular kan du, hvis du er administrator af den aktuelle quizserver, oprette et nyt kursus med tilhørende kursusleder.
Hertil kan du have glæde af muligheden for at få en liste over aktuelle quizforfattere og kurser.
Udover kursusleder kan du registrere kursusdeltagere.
Eller du kan overlade registreringen af deltagere til kursuslederen.
Du kan ændre password for kursusleder.
Du kan slette et kursus, inklussive alle dennes quizzer og materiale i øvrigt.
Du kan sende en fællesmeddelelse pr e-mail til alle quizforfattere og kursusledere.
Endelig kan du inspicere og modificere en logfil vedrørende administration af den aktuelle quizserver.


Quizserver-administrators password #:

Oprettelse af et nyt kursus:

Udfyld felterne nedenfor med følgende oplysninger,

Tryk dernæst på knappen påtrykt 'Opret dette kursus'.

Navn for nyt kursus (mindst 3 latinske bogstaver, cifre, understreg, bindestreg, formatet d*QC eller d*QC-, hvor d* er en følge af cifre, er reserveret til gæsteforfattere):
Password for kurset (6 til 12 ikke-blanke):

Kursets (kursuslederens) mail-adresse #:

Lad de to næste felter være tomme medmindre du ønsker at materiale (HTML-sider, billedfiler med mere) produceret af kursusinstruktøren skal anbringes i specielle filsamlinger, for eksempel under et 'HOME-directory' tilhørende quizforfatteren. Filsamlingerne skal være oprettet på forhånd og de skal være tilgængelige for læsning, skrivning og søgning (rwx) for server. For den ikke-offentlige filsamling bør der kun være adgang for forfatteren (ejeren) og serveren. Angiv fuld sti og navn for filsamlingerne.
Filsamling for offentlig materiale (inklussiv dialogquizzer):
Filsamling for ikke-offentlig materiale (inklussiv testquizzer):

quizzer skal indeholde felt for kommentarer fra besvarer

kursusleder kan registrere kursusdeltagere


Oversigt over quizforfattere og kurser på denne quizserver:

Klik på følgende knap for at se identifikationsnavne og mail-adresser for quizforfattere og kurser


Angiv ny mail-adresse for et kursus:

Udfyld felterne med kursets identifikationsnavn og den nye mail-adresse. Overvej nedtrykning af trykknap for kommentarfelt. #
Klik derefter på knappen mærket: Skift mail-adresse.
Kursusnavn #:
Ny mail-adresse:

quizzer skal indeholde felt for kommentarer fra besvarer

kursusleder kan registrere kursusdeltagereAngiv nyt password for et kusus:

Udfyld felterne med kursets identifikationsnavn og det nye password. Klik derefter på knappen mærket: Skift password.
Kursusnavn #:
Nyt password:


Slet et kursus:

Udfyld feltet med kursets identifikationsnavn og klik derefter på knappen nedenfor. Bemærk at der er ingen fortrydelsesmulighed. Alle kursets filer forsvinder.

Kursusnavn #:


E-mail til alle quizforfattere og kurser på aktuel server:

Skriv meddelelsen i feltet nedenfor (inkluder eventuelt egen mail-adresse) og klik på knappen:


Oprettelse af en quizforfatter eller et kursus, ændring af en mail-adresse, sletning af en forfatter eller et kursus samt meddelelser til forfattere og kurser logges i en fil. Knappen nedenfor giver dig mulighed for at se og eventuelt modificere denne fil. For eksempel kan du tilføje dine egne kommentarer til loggen.